hong-bīn cover || pán-koân copyright || kò͘-sū story || tô͘-kàm || sńg games || chok-chiá the author

previous page || téng 1 ia̍h << >> āu 1 ia̍h || next page

English || Japanese || Vietnamese || Ban-lo Taiwanese || POJ Taiwanese