PCHome訂購order

團體購書請洽
亞細亞國際傳播社

 

蔣為文是美國德州大學Arlington校區語言學博士,現此時是台灣國立成功大學台灣文學系ê教授、是越南研究中心主任,bat擔任台越文化協會第一屆kap第二屆理事長。伊ê研究語言包含越南語kap台語,研究領域包含社會語言學、應用語言學kap台語文學。作者ùi 1997年第一pái到越南做田野調查以來,長期從事越南語、台語ê比較研究kap推廣ê事務。2011年bat得著越南社科院頒發ê越南研究奬

Tác giả Tưởng Vi Văn (Wi-vun Taiffalo Chiung) là tiến sĩ ngôn ngữ học tại Trường Đại Học Texas-Arlington-Mỹ, và hiện nay là Giáo sư của Khoa Văn học Đài Loan Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Trường Đại học Thành Công, Đài Loan. Ông chuyên nghiên cứu, so sánh đối chiếu giữa tiếng Đài Loan và tiếng Việt Nam.

The author Wi-vun Taiffalo Chiung obtained his Ph.D degree in linguistics from the University of Texas at Arlington. He is currently the full-time professor in the Department of Taiwanese Literature and the director of Center for Vietnamese Studies at the National Cheng Kung University, Taiwan. His major research languages include Taiwanese and Vietnamese. His research fields are sociolinguistics and applied linguistics. Currently, he is interested in the relevant studies of language and orthography reforms in Hanji cultural areas, including Taiwan, Vietnam, Korea, Japan, and China.

看其他出版品

 

 

Việt-Đài-Trung 3 Tiếng trong Tầm Tay
越南七桃lóng毋驚:越‧台‧中 三語旅遊會話手指書
Point-and-Speak Phrasebook in Vietnamese, Taiwanese and Chinese

 

Che sī Tâi-oân kok-lāi thâu chi̍t pún Oa̍t-lâm-gí, Tâi-gí kap Tiong-kok-gí 3 gí tùi-chiàu ê lú-hêng chhiú-pí-chheh. I sek-ha̍p beh khi Oa̍t-lâm chhut-tiuⁿ ia̍h-sī chit-thô ê lâng sú-iōng.

本書為國內首創越語、台語、及華語三語對照之旅行手指書。

適 合前往越南出差或自助旅行者使用。

 

 • Sòaⁿ-téng hoat-im pán-pún
  線上發音版(PC滑鼠滑過或手機用手點觸即可發出越語或台語聲音)
  Speaking-online edition: it will paly sounds in Vietnamese/Taiwanese! Simply slide your mouse over the sentences if you play with PC or quickly touch the sentences if you pay with cellphone.

  網路電子書僅限個人在家非商業用途使用!
  學校或團體授課之學員需購買紙本書籍才獲授權使用此網路電子書!

  購買正版紙本書籍就是贊助出版單位,讓出版者可以永續經營繼續出好書!
  請洽亞細亞或各大網路書店訂購!感謝您的支持與贊助!
主編/蔣為文 (Wi-vun Taiffalo Chiung; TƯỞNG VI VĂN)
編輯/呂越雄 陳理揚
策劃
/社團法人台越文化協會
/國立成功大學越南研究中心
/國立成功大學台灣語文測驗中心
出版/亞細亞國際傳播社
網址/http://www.atsiu.com
Email/asian.atsiu@gmail.com
電話/06-2349881
傳真/06-2094659
公元2013年6月初版第一刷

Copyright © 2013 by Asian Atsiu International


ISBN: 978-986-85418-7-0

18.9cm X 13.2cm, 136頁,精裝全書彩色印刷

Printed in Taiwan  NT228; USD20
版權所有‧翻印必究