hong-bīn cover || pán-koân copyright || kò͘-sū story || tô͘-kàm dinos || sńg games || chok-chiá the author

previous page || téng 1 ia̍h << >> āu 1 ia̍h || next page

English || Japanese || Vietnamese || Tai-lo Taiwanese || POJ Taiwanese

 

Kau-koan chiàⁿ-pán ê chóa-pún chheh tō sī chàn-cho͘ chhut-pán-siā hō͘ in kè-siok chhut hó chheh!

購買正版紙本書籍就是贊助出版單位,讓出版者可以永續經營繼續出好書!