kap 之一

 

kam m-bat聽過

四腳仔toa田溝仔的叫聲

ap-ap-ap koh kap-kap-kap

一聲叫一聲,一隻過一隻.....

 

減采,你bat聽過

秋蟬toa南國的椰子樹

ip-ip-ip koh kip-kip-kip

一聲叫一聲,一隻過一隻.....

 

hoan-se,你親目有khoaij

故鄉的親人,倒toa紅瓦厝的大廳

留落手尾錢,向你saj-si

一緣koh一緣,一代過一代.....

 

原來

不過是

死翹翹kap活跳跳!

 

 


kap 之二

 

kam m-bat聽過

四腳仔toa田溝仔的叫聲

ap-ap-ap koh kap-kap-kap

一聲叫一聲,一隻過一隻.....

 

減采,你bat聽過

秋蟬toa南國的椰子樹

ip-ip-ip koh kip-kip-kip

一聲叫一聲,一隻過一隻.....

 

hoan-se,你親目有khuaij

故鄉的親人,倒toa敵人的槍口

留落悲情ham覺醒,向你saj-si

一緣koh一緣,一代過一代.....

 

原來

不過是

死翹翹kap活跳跳!

 

---- 后山 天星的暗暝,4/9/1996